CD 40 години с оркестър "Добруджански авлиги"

ОРКЕСТЪР ”ДОБРУДЖАНСКИ АВЛИГИ”

 

Оркестър “Добруджански авлиги” е създаден през 1969 г. от акордеониста Михаил Димитров. И до днес съставът радва своите почитатели с музика от Добруджа и други области на България.

През настоящата 2009г. оркестърът ще отбелeжи своя 40-годишен юбилей, което го прави най-старият състав на сватбарската сцена в Добрич.

Музикантите от оркестъра се гордеят със своите участия и концерти в страната и чужбина, с изявите си по БНТ, както и с многобройните си записи по местни и национални медии. За последните 10 години са издадени 3 албума, а това е юбилейният четвърти албум.

От 1994г. ръководител на “Добруджанските авлиги” е синът на Михаил Димитров, Димитър Димитров - кларинет и саксофон. В оркестъра свири и съпругата на ръководителя Мария Димитрова - бас клавир, завършила ДМА гр.София. На гайдата е Александър Джигов, акордеон и соло клавир - Дончо Дончев, кавал - Венелин Мутафчиев. Всички те се отличават с изключителен стил, отлични изпълнителски качества и професионализъм и са възпитаници на АМТИ гр. Пловдив. На ударните инструменти е Бисер Николов.

Солистката на оркестъра Искра Иванова е най-младият член на Добруджански авлиги и показва своята обич към народната песен, която изпълнява с изключителен талант и техника на пеене.

 

 

Dobrudjanski Avligi Orchestra /Orioles of Dobrudja/ was created in 1969 by the accordionist Michael Dimitrov. The folk compositions from Dobrudja and other areas of Bulgaria enjoy their fans even today.

The orchestra will celebrate 40 - year anniversary this year, making it the oldest stock of the wedding scene in the town of Dobrich.

The musicians of the orchestra are proud of their appearances and tours the country and abroad, taking part on Bulgarian national television and numerous records at local and national media. Three albums are issued for the past 10 years and this fourth album is a jubilee.

Since 1994 manager of Dobrudjanski Avligi Orchestra is the son of Michael Dimitrov - Dimitar Dimitrov - saksofon and clarinet. His wife Maria Dimitrova plays bass piano. She graduated the Sofia musical academy. Bagpipe - Alexander Dzhigov, accordion and keyboards - Doncho Donchev, caval - Venelin Mutafchiev. All of them have exceptional style, excellent quality and professional executives and are graduates of the Academy in Plovdiv. On drums is Biser Nikolov.

The soloist of the orchestra Iskra Ivanova is the youngest member of Dobrudjanski Avligi Orchestra and shows real love for folk music with extraordinary talent and technique of singing.

 

10,00 лв.
Базова цена: 10,00 лв.
Моля, изберете: