CD "Песните на Георги Германов"

ПЕСНИТЕ НА ГЕОРГИ ГЕРМАНОВ

 

1.Дона на порти седеше-        3,50

2.Оплака се стара гора-         2,48

3.Еринко сива лунива-          3,10

4.Видо тънка Видо-                2,30

5.Похвали се добър юнак      2,44

6.Дикова майка ходеше        2,18

7.Настас чорбаджи                2,48

8.Сестра брата калесала       2,22

9.Песен за Петко войвода     4,44

10.Песен за Раковски            3,16

11.На Гергьовден с приятели4,12

12.Двама юнака                     3,38

13.Хайде те холан да подем 3,00

14.Тракийо моя                      3,32

15.Станку ле,бяла хаджийке 3,02

16.На сбора                              3,28

17.Донка за слама ходеше    3,00

18.Песен за Аспарухово        5,45

19.Да знаеш мале                  6,10

20.Дико на слънце продума  3,42

21.Я излез мале да видиш    2,20

22.Драгано моме                  2,05

23.Жека за ода ходеше        2,10

24.Събрали са се събрали    2,04

с участието на Калина Германова-вокал 

 

Албумът е реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Култура- Община Варна

10,00 лв.
Базова цена: 10,00 лв.
Моля, изберете: