Оркестър Варненци "Мама на Радка думаше"

ОРКЕСТЪР ВАРНЕНЦИ „МАМА НА РАДКА ДУМАШЕ“

ORHESTRA VARNENCI “MAMA NA RADKA DUMASHE

 

  1. Дайчово хоро /Daychovo horo/ 5,12

  2. Иванке,треперужке ле-Седнахме, Радо /Ivanke, tereperuzhke le-Sednahme, Rado/ 7,15

  3. Тропанка /Tropanka/ 3,22

  4. Жениш ма /Zhenish ma/ 4,22

  5. Мъжко хоро на пояс /Myzhko horo na poyas/ 3,29

  6. Добруджанска ръченица /Dobrudzhanska rachenica/ 4,54

  7. Гагаузки кючек /Gagauzki kyuchek/ 3,56

  8. Мам на Георги думаше /Mama na Georgi dumashe/ 4,28

  9. Ах, защо /Ah, zashto/ 5,48

  10. Мама на Радка думаше-Червените домати Mama na Radka dumashe-Chervenite domati 5,00

 

Оркестър Варненци в състав“

Веселин Жеков- акордеон, клавир, ръководител

Жеко Жеков- акордеон

Марин Христов- вокал

Росен Ненов-соло китара, вокал

Христо Пенев- гайда

Иван Петров- клавир,вокал

 

изпълнение 1- муз.и аранжимент Орк.Варненци

изпълнение 2,4 и 8- муз., текст и аранж- Орк.Варненци

изпълнение 3,5,6 и 7- музика Жеко Жеков; аранж.Веселин Жеков

изпълнение 9 и 10- муз.и аранж. Веселин Жеков; текст Росен Ненов

 

 

Оркестър Варненци е един от най-известните фолклорни оркестри в Североизточна България, от гр.Варна. Изпълненията са в интонацията на основните танци , популярни в този край на нашата страна. Сватбарския фолклор, основан на опита и традицията на акордеониста Жеко Жеков, осъвременени от неговия син и ръководител на оркестъра Веселин Жеков. Основни певци на оркестъра са Марин Христов и Иван Петров.

10,00 лв.
Базова цена: 10,00 лв.
Моля, изберете: